Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації
Главная страница Обратная связь Карта сайта

<


ІНФОРМАЦІЯ
про наявність вакантних посад в управлінні культури
обласної державної адміністрації
станом на 01 жовтня 2017 року
                                                   
 
№ з/п
Назва установи, структурного підрозділу
Повна назва вакантної посади
 
Відомості про оголошення конкурсу
 
Примітка
(якщо матеріали переможця конкурсу проходять спеціальну перевірку тощо)
1
2
3
4
5
1
 Управління культури обласної державної адміністрації
 
Провідний спеціаліст відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи з 01.04.2017
 
Останній конкурс було оголошено 27.04.2017 р., заяви щодо участі у конкурсі не надходили
-
2
 Управління культури обласної державної адміністрації
 
Головний спеціаліст відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи з 16.06.2017
 
-
-
 
31 серпня 2017 року

Управління культури обласної державної адміністрації повідомляє, що переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби в управлінні культури Херсонської обласної державної адміністрації, а саме: спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв, оголошеного наказом начальника управління культури Херсонської обласної державної адміністрації від 07 серпня 2017 року № 151 та інформація про який була оприлюднена 08 серпня 2017 року, стала Плотник Наталія Олександрівна із загальною кількістю балів – 3,75. Інших претендентів на участь у конкурсі за вказаною посадою не було.

 
09 серпня 2017 року

Оголошено конкурс
на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв (посада державної служби категорії «В»)

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв (посада державної служби категорії «В»).

1. Інформація щодо посади спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв (далі – спеціаліст)

Посадові обов’язки:
1. Спеціаліст у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1.1. здійснює координацію роботи з обласною інспекцією по охороні пам'яток історії та культури, ОНМЦК;
1.2. бере участь в організації та координує проведення спільних заходів, які проводяться за участі обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури, ОНМЦКіМ;
1.3. бере участь у наданні організаційно-методичної допомоги і координації діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики незалежно від форми власності;
1.4. координує контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання;
1.5. бере участь в організаційній роботі щодо збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;
1.6. бере участь у проведені заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;
1.7. у межах компетенції управління бере участь у здійсненні заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координації діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.
1.8. контролює роботу із забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
1.9. організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на дорученому напрямку діяльності;
1.10. бере участь у розробці поточних та підготовці перспективних планів відділу;
1.11. узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері галузі культури з питань мовної політики та збереження культурної спадщини;
1.12. веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються питань функціонування обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури, Обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв;
1.13. бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
1.14. у межах наданої компетенції бере участь у підготовці проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;
1.15. розглядає листи та заяви підприємств, установ, закладів, зокрема підпорядкованих, юридичних осіб, виконавчих комітетів та райдержадміністрацій з питань, що належать до його посадових функцій;
1.16. бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
1.17. готує інформацію про результати виконаної роботи;
1.18. застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, області, радами народних депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції;
1.19. відповідає за стан справ в обласній інспекції по охороні пам'яток історії та культури, ОНМЦКіМ;
1.20. бере участь у моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури за визначеним напрямком роботи;
1.21. проводить роботу із створення умов для моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики за визначеним напрямком діяльності;
1.22. бере участь у підготовці для подання Міністерству культури України інформацію про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;
1.23. забезпечує в межах визначених повноважень участь управління в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
1.24. бере участь в організації та проведенні святкових та культурно-масових заходів з нагоди державних свят, визначних дат та масових заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією за участю Управління, нагородженні державними нагородами та відзнаками голів обласної державної адміністрації, обласної ради відповідно до визначеного напрямку роботи;
1.25. бере участь у підготовці проектів наказів щодо проведення культурно-мистецьких подій;
1.26. представляє відділ в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції управління;
1.27. бере участь у контролі (перевірці) діяльності інших органів (підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування) відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до компетенції управління;
1.28. готує запити на отримання у встановленому порядку від органів, установ статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів;
1.29. надає організаційно-методичну допомогу і координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв незалежно від форми власності за визначеним напрямком діяльності, а також структурним підрозділам районних державних адміністрацій відповідно до затвердженого розподілу (Високопільської райдержадміністрації, зокрема Кочубеївської об’єднаної територіальної громади, Нововоронцовської райдержадміністрації);
1.30. забезпечує взаємодію та координацію роботи зі структурними підрозділами з питань культури Високопільської райдержадміністрації, зокрема Кочубеївської об’єднаної територіальної громади, Нововоронцовської райдержадміністрації;
2. Спеціаліст зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»


Вимоги до професійної компетентності кандидатів
Освіта – Вища: молодший бакалавр, бакалавр, бажаний напрямок освіти: у галузі знань «Культура і мистецтво».

Досвід роботи – відповідно до підпункту 3 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу» (не потребує).

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
5) Закон України «Про культуру»;
6) Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
7) Закон України «Про засади державної мовної політики»;
8) Закон України «Про музеї та музейну справу»;
9) Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
10) Закон України «Про театри і театральну справу».

Професійні чи технічні знання:
1) нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності управління культури обласної державної адміністрації;
2) укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства Культури України, інші акти законодавства, що регулюють розвиток галузі культури;
3) знання чинного законодавства та практика його застосування;
4) основи державного управління, економіки, фінансів та права;
5) інструкція з діловодства;
6) форми та методи роботи із засобами масової інформації;
7) правила ділового етикету;
8) правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
9) ділова мова.

Спеціальний досвід роботи – не потребує

Знання сучасних інформаційних технологій – основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби (MS Office)

Особистісні якості
- вміння працювати з інформацією, здатність працювати в декількох проектах одночасно, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
- вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв'язок;
- виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись;
- вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;
- відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Безстроковий трудовий договір

Документи, що подаються:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.


Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється впродовж 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в термін до 15.00 години 22 серпня 2017 року.

Конкурс буде проведено 29 серпня 2017 року о 0900 за адресою 73000 м. Херсон, просп. Ушакова 16.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається Юзовою Ю.Ю., головним спеціалістом відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації, тел.. 0552-49-00-61, e-mail: hr.cult@gmail.com
 

 04 серпня 2017 року

Управління культури повідомляє,що переможець конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби в управлінні культури обласної державної адміністрації, а саме: заступника начальника відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління, оголошеного наказом начальника управління культури Херсонської обласної державної адміністрації від 13 липня 2017 року № 141 та інформація про який була оприлюднена 14 липня 2017 року, не визначений.

 

 

14 липня 2017 р.

 

 

 

Оголошено конкурс

 

 

на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв (посада державної служби категорії «В»)

 

 

 

 

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв (посада державної служби категорії «В»).
 
1. Інформація щодо посади спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв (далі – спеціаліст)
 
Посадові обов’язки:
1.   Спеціаліст у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1.1.       здійснює координацію роботи з обласною інспекцією по охороні пам'яток історії та культури, ОНМЦК;
1.2.       бере участь в організації та координує проведення спільних заходів, які проводяться за участі обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури, ОНМЦКіМ;
1.3.       бере участь у наданні організаційно-методичної допомоги і координації діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики незалежно від форми власності;
1.4.       координує контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання;
1.5.       бере участь в організаційній роботі щодо збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;
1.6.       бере участь у проведені заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;
1.7.       у межах компетенції управління бере участь у здійсненні заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координації діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.
1.8.       контролює роботу із забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
1.9.                     організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на дорученому напрямку діяльності;
1.10.                 бере участь у розробці поточних та підготовці перспективних планів відділу;
1.11.                 узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері галузі культури з питань мовної політики та збереження культурної спадщини;
1.12.                 веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються питань функціонування обласної інспекції по охороні пам'яток історії та культури, Обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв;
1.13.                 бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань;
1.14.                 у межах наданої компетенції бере участь у підготовці проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня;
1.15.                 розглядає листи та заяви підприємств, установ, закладів, зокрема підпорядкованих, юридичних осіб, виконавчих комітетів та райдержадміністрацій з питань, що належать до його посадових функцій;
1.16.                 бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів;
1.17.            готує інформацію про результати виконаної роботи;
1.18.            застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, області, радами народних депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції;
1.19.            відповідає за стан справ в обласній інспекції по охороні пам'яток історії та культури, ОНМЦКіМ;
1.20.            бере участь у моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури за визначеним напрямком роботи;
1.21.            проводить роботу із створення умов для моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики за визначеним напрямком діяльності;
1.22.            бере участь у підготовці для подання Міністерству культури України інформацію про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;
1.23.            забезпечує в межах визначених повноважень участь управління в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
1.24.            бере участь в організації та проведенні святкових та культурно-масових заходів з нагоди державних свят, визначних дат та масових заходів, що проводяться обласною державною адміністрацією за участю Управління, нагородженні державними нагородами та відзнаками голів обласної державної адміністрації, обласної ради відповідно до визначеного напрямку роботи;
1.25.            бере участь у підготовці проектів наказів щодо проведення культурно-мистецьких подій;
1.26.            представляє відділ в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції управління;
1.27.            бере участь у контролі (перевірці) діяльності інших органів (підприємств, установ і організацій обласного підпорядкування) відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до компетенції управління;
1.28.            готує запити на отримання у встановленому порядку від органів, установ статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів;
1.29.            надає організаційно-методичну допомогу і координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв незалежно від форми власності за визначеним напрямком діяльності, а також структурним підрозділам районних державних адміністрацій відповідно до затвердженого розподілу (Високопільської райдержадміністрації, зокрема Кочубеївської об’єднаної територіальної громади, Нововоронцовської райдержадміністрації);
1.30.            забезпечує взаємодію та координацію роботи зі структурними підрозділами з питань культури Високопільської райдержадміністрації, зокрема Кочубеївської об’єднаної територіальної громади, Нововоронцовської райдержадміністрації;
2.   Спеціаліст зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.
 
Умови оплати праці: Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
 
 
Вимоги до професійної компетентності кандидатів
Освіта – Вища: молодший бакалавр, бакалавр, бажаний напрямок освіти: у галузі знань «Культура і мистецтво».
 
Досвід роботи – відповідно до підпункту 3 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу» (не потребує).
 
Вільне володіння державною мовою.
 
Знання законодавства:  
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
5) Закон України «Про культуру»;
6) Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
7) Закон України «Про засади державної мовної політики»;
8) Закон України «Про музеї та музейну справу»;
9) Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
10)     Закон України «Про театри і театральну справу».
 
Професійні чи технічні знання:  
1)   нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності управління культури обласної державної адміністрації;
2)   укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства Культури України, інші акти законодавства, що регулюють розвиток галузі культури;
3)   знання чинного законодавства та практика його застосування;
4)   основи державного управління, економіки, фінансів та права;
5)   інструкція з діловодства;
6)   форми та методи роботи із засобами масової інформації;
7)   правила ділового етикету;
8)   правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
9)   ділова мова.
 
Спеціальний досвід роботи – не потребує
 
Знання сучасних інформаційних технологій – основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби (MS Office)
 
Особистісні якості
-     вміння працювати з інформацією, здатність працювати в декількох проектах одночасно, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
-     вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв'язок;
-     виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись;
-     вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;
-     відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.
 
Безстроковий трудовий договір
 
Документи, що подаються:
 
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
 
Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється впродовж 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в термін до 15.00 години 28 липня 2017 року.
 
Конкурс буде проведено 02 серпня 2017 року о 1000 за адресою 73000 м. Херсон, просп. Ушакова 16.
 
Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається Юзовою Ю.Ю., головним спеціалістом відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації, тел.. 0552-49-00-61, e-mail: hr.cult@gmail.com 
 

 

08 червня 2017 р.

 

Управління культури обласної державної адміністрації інформує, що переможцем конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби в управлінні культури обласної державної адміністрації, а саме: заступника начальника відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління, оголошеного наказом начальника управління культури Херсонської обласної державної адміністрації від 27 квітня 2017 року № 102 та інформація про який була оприлюднена 28 квітня 2017 року, стала Кузьменко Наталія Олександрівна із загальною кількістю балів – 8,5.

Інших претендентів на участь у конкурсі за вказаною посадою не було.

 
 
 28 квітня 2017 р.
 
 
Оголошено конкурс
на заміщення вакантних посад заступника начальника відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи (посада державної служби категорії «Б»), провідного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації
(посада державної служби категорії «В»)

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
1. заступника начальника відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи (посада державної служби категорії «Б»);
2. провідного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації (посада державної служби категорії «В»).

1. Інформація щодо посади заступника начальника відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи (далі – заступник начальника відділу)

Посадові обов’язки:
Заступник начальника відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи (далі – заступник начальника відділу) у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1. Здійснює в Управлінні та підвідомчих підприємствах, установах, організаціях контроль за ефективним цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів, головним розпорядником яких визначене управління.
2. Самостійно і в повному обсязі веде по місцевому бюджету за меморіально-ордерною системою облік витрат по затвердженим на систему коштам з обласного бюджету (фінансування підвідомчих закладів), по загальному фонду обласного бюджету, в тому числі ведення транспортних витрат управління в цілому, необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат з додержанням єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку.
3. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах по рахунках бухгалтерського обліку.
4. За погодженням з начальником управління та начальником відділу подає в казначейство та банківські установи документи для перерахування коштів.
5. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством, забезпечує своєчасне подання цієї звітності до відповідних відомств.
6. Здійснює поточний контроль за:
- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
7. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
8. Бере участь в проведенні аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, розробленні та здійсненні заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організації та проведенні роботи з її списання відповідно до законодавства.
9. Забезпечує:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування;
- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів і облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, надання документів, згідно чинного законодавства, працівникам організацій правонаступником яких визначено Управління;
- супроводження, внесення змін до регіональних та обласних програм і заходів, які проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.
10. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
11. Розробляє проекти документів, що стосуються:
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних трудових та фінансових ресурсів;
- фінансового стану, результатів діяльності та руху коштів як управління, так і підвідомчих закладів;
- інші види документів, які передбачають підпис начальника відділу.
12. На вимогу начальника відділу надає інформацію про стан виконання кошторисів доходів і видатків на певну дату.
13. Бере участь у складанні електронного варіанту зведеної звітності по підвідомчим управлінню закладам та установам культури області.
14. Працює з апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації з підготовки та здачі контрольних документів органів вищого рівня.
15. Бере участь у розробці проектів документів, що стосуються:
- удосконалення внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу,
- розробки додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності, контролю господарських операцій,
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних трудових та фінансових ресурсів.
16. Постійно знайомиться з вивчає нові законодавчі, методичні та довідкові матеріали у періодичних виданнях.
17. Вносить пропозиції щодо впровадження вдосконалень у механізм ведення бухгалтерського обліку в управлінні.
18. Своєчасно повідомляє начальника відділу про виявлені порушення фінансово-бюджетної та касової дисципліни.
19. Забезпечує виконання контрольних документів центральних органів державного управління, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, наказів та завдань начальника управління.
20. Виконує обов’язки начальника відділу у разі його відсутності у зв’язку з відпусткою, відрядженням, тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин з правом підпису документів, набуває інші відповідні права та несе відповідальність відповідно до покладених обов’язків.
21. Заступник начальника відділу зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

Умови оплати праці: Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Вимоги до професійної компетентності кандидатів
Освіта – вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, бажаний напрямок освіти: за спеціальностями «Облік та оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань «Управління та адміністрування», «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки».

Досвід роботи – відповідно до підпункту 3 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу» досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
4) Бюджетний кодекс України;
5) Кодекс законів про працю України;
6) Господарчий кодекс України;
7) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
8) Закон України «Про державний бюджет України»
Професійні чи технічні знання:
- нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності Управління;
- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;
- національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;
- нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності;
- нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
- порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форм та порядку проведення розрахунків;
- порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів;
- правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань;
- правила ділового етикету;
- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
- основні принципи роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів;
ділова мова.

Спеціальний досвід роботи – бажаний досвід роботи на посадах економічного спрямування у бюджетних установах

Знання сучасних інформаційних технологій – основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби (MS Office)

Особистісні якості
1) Вміння:
- ведення ділових переговорів, обґрунтування власної позиції та досягнення кінцевих результатів;
- вирішення комплексних завдань, забезпечення співвідношення ціни і якості, ефективного використання ресурсів (у тому числі фінансових і матеріальних), аналізу державної політики та планування заходів з її реалізації, роботи з великими масивами інформації, роботи в умовах багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
- ефективної комунікації та публічних виступів, співпраці та налагодження партнерської взаємодії;
- реалізації планів змін, підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, оцінки ефективності здійснених змін;
- організації і контролю роботи, управління проектами, управління якісним обслуговуванням, роботи в команді та керування командою, мотивування, оцінки і розвитку підлеглих, розв’язання конфліктів;
2) аналітичні здібності;
3) дисципліна і системність;
4) інноваційність та креативність;
5) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
6) дипломатичність та гнучкість;
7) незалежність та ініціативність;
8) орієнтація на обслуговування;
9) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Безстроковий трудовий договір

Документи, що подаються:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється впродовж 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в термін до 16.45 години 22 травня 2017 року.

Конкурс буде проведено 31 травня 2017 року о 1000 за адресою 73000 м. Херсон, просп. Ушакова 16.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається Юзовою Ю.Ю., головним спеціалістом відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації, тел.. 0552-49-00-61, e-mail: hr.cult@gmail.com »

 

2. Інформація щодо посади провідного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи (далі – заступник начальника відділу)

Посадові обов’язки:
Провідний спеціаліст відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи (далі – провідний спеціаліст) у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1. Самостійно і в повному обсязі веде за меморіально-ордерною системою облік витрат по затвердженим на апарат Управління коштам з державного бюджету, коштів спеціального фонду обласного бюджету, в тому числі необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, зобов’язань, доходів та витрат з додержанням єдиних методологічних засад ведення бухгалтерського обліку.
2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах по рахунках бухгалтерського обліку.
3. За підписом начальника Управління та начальника відділу подає в казначейство та банківські установи документи для перерахування коштів.
4. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством, забезпечує своєчасне подання цієї звітності до відповідних відомств.
5. Здійснює поточний контроль за:
- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненні платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
- складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
6. Своєчасно подає звітність.
7. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
8. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
9. Бере участь в проведенні аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, розробленні та здійсненні заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організації та проведенні роботи з її списання відповідно до законодавства.
10. Забезпечує:
- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються у процесі казначейського обслуговування;
- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів і облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності, надання документів, згідно чинного законодавства, працівникам організацій правонаступником яких визначено Управління.
11. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
12. Бере участь у розробці проектів документів, що стосуються забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних трудових та фінансових ресурсів, та інших видів документів, які передбачають підпис начальника відділу.
13. Веде меморіальний ордер №2, №2/1 „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України” по реєстраційному, небюджетному рахунках, відкритих у органах Державної казначейської служби, по загальному фонду державного бюджету.
14. Веде меморіальний ордер №5 „Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій”. Виконує нарахування заробітної плати працівникам Управління, а також тим, що виконують обов’язки по трудовій угоді. Нараховує відпускні, допомогу по тимчасовій втраті працездатності, премії, матеріальну допомогу та інші виплати.
15. Здійснює контроль за відповідністю нарахувань по рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» наказам і табелю робочого часу.
16. Готує до ХМВД ФСС з тимчасової втрати працездатності заявку-розрахунок щодо фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам Управління.
17. Здійснює контроль за правильністю заповнення протоколів комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
18. Складає довідки про щомісячний, річний доход, розмір середнього заробітку.
19. Складає довідки для оформлення пенсій, субсидій, кредитів.
20. Складає податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ) та надає до Державної податкової інспекції у м. Херсоні.
21. Складає та подає:
- щомісячно звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов’язкового державного соціального страхування до органів Пенсійного фонду України;
- щоквартально звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням до ХМВДФСС з тимчасової втрати працездатності;
- щорічно відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності до ВД ФСНВ на виробництві та професійних захворювань.
22. Проводить перерахунок податку з доходу фізичних осіб при звільнені та за підсумками року.
23. Проводить акти – звірки з податковою інспекцією по перерахованих податках, Пенсійним фондом, фондах обов’язкового соціального страхування по перерахуванню внесків.
24. Заповнює картки аналітичного обліку за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», 2120 «Нарахування на заробітну плату». Опрацьовує картки аналітичного обліку на кінець місяця, розраховує загальну суму.
25. Веде облік касових, фактичних видатків та отриманих асигнувань по Управління.
26. Забезпечує обробку та захист персональних даних працівників Управління.
27. Приймає від працівників згоду на обробку персональних даних, заяву та відповідні документи для застосування податкової соціальної пільги.
28. Надає начальнику відділу первинну документацію та меморіальні ордери для складання Головної книги Управління.
29. Обробляє персональні дані працівників Управління з дотриманням законодавства з питань захисту персональних даних в межах наданих повноважень.
30. Забезпечує виконання контрольних документів центральних органів державного управління, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, наказів та завдань начальника Управління відповідно до компетенції. Працює з апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації з підготовки та здачі контрольних документів органів вищого рівня.
31. Постійно знайомиться з вивчає нові законодавчі, методичні та довідкові матеріали у періодичних виданнях.
32. Вносить пропозиції щодо впровадження вдосконалень у механізм ведення бухгалтерського обліку в управлінні.
33. Своєчасно повідомляє начальника відділу про виявлені порушення фінансово-бюджетної та касової дисципліни.
34. Провідний спеціаліст зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.
.

Умови оплати праці за кожною посадою: Відповідно до ЗУ «Про державну службу» № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Вимоги до професійної компетентності кандидатів

Освіта – вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, бажаний напрямок освіти: за спеціальністю «Облік та оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування».

Відповідно до підпункту 3 частини другої статті 20 Закону України «Про державну службу» досвіду роботи не потребує.

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»
4) Бюджетний кодекс України;
5) Господарчий кодекс України;
6) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
7) Закон України «Про державний бюджет України».
Професійні чи технічні знання:
- нормативні документи, що стосуються діяльності Управління та державної служби;
- укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку;
- національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;
- нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності;
- нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
- порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форм та порядку проведення розрахунків;
- порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів;
- правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань;
- правила ділового етикету;
- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
- ділова мова.

Спеціальний досвід роботи – бажаний досвід роботи на посадах економічного спрямування у бюджетних установах

Знання сучасних інформаційних технологій – основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби (MS Office)

Особистісні якості
- вміння працювати з інформацією, здатність працювати в декількох проектах одночасно, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння вирішувати комплексні завдання, вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні), вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
- вміння працювати в команді, вміння ефективної координації з іншими, вміння надавати зворотний зв'язок;
- виконання плану змін та покращень, здатність приймати зміни та змінюватись;
- вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку;
- відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях.

Безстроковий трудовий договір

Документи, що подаються:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби та здійснюється впродовж 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу в термін до 16.45 години 22 травня 2017 року.

Конкурс буде проведено 31 травня 2017 року о 1000 за адресою 73000 м. Херсон, просп. Ушакова 16.

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається Юзовою Ю.Ю., головним спеціалістом відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації, тел.. 0552-49-00-61, e-mail: hr.cult@gmail.com »

 

 
 
 
 
 
 Інформація щодо наявності вакантних посад
у закладах культури Херсонської області
станом на 01.03.2017 року
 
Закдад
Вакансія
Контактні дані
Бериславський район
 
 
Раківський сільський Будинок культури
Директор
(05546)48-2-55
Максимогорьківський сільський клуб
Завідувач
(05546)50-2-35
Миколаївський сільський клуб
Завідувач
(05546)54-3-86
Вірівська сільська бібліотека-філіал
Ббліотекар
(05546)51-1-46
Великолепетиський район
 
 
КЗ «Великолепетиський районний будинок культури»
Керівник самодіяльного об`єднання «Декоративно-ужиткове мистецтво»
Директор  РБК
Шеховцова О. С.
Високопільський район
 
 
 КЗ «Високопільська ДМШ»
Викладач фортепіанного відділу
0678678670,
0953196055
Генічеський район
 
 
Генічеський районний будинок культури
Керівник естрадного оркерсту
05534-3-33-70
Новогригорівкий СБК
(Новогригорівська сільська рада)
Народне пісенне мистецтво (0,5 ставки)
(05534) 3 33 71
(Новогригорівська сільська рада)
Миколаївкий СК
(Чонгарська сільська рада)
Завідуючий сільським клубом (0,5 ставки)
(05534) 3 49 22
(Чонгарська сільська рада)
Рівненський СБК
Керівник танцювального гуртка
Акомпаніатор (баянист)
(05534) 62-5-32
(Рівненська сільська рада)
Генічеський районний будинок культури
Керівник естрадного оркерсту
05534-3-33-70
Новогригорівкий СБК
(Новогригорівська сільська рада)
Народне пісенне мистецтво
(05534) 3 33 71
(Новогригорівська сільська рада)
Голопристанський район
 
 
Голопристанський відділ культури
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Міненков Сергій Миколайович
066-736-41-25
Каланчацький район
 
 
Головний будинок культури Каланчацької селищної Ради Херсонської області  
Керівник народної  циркової студії Керівник народного драматичного театру «Тронка».
Керівник танцювального колективу
Телефон. 05530 3 14 81 , 05530 3 12 28.
Новокиївський СБК
 Акомпоніатор.
 Керівник танцювального кол-ву
Телефон 
05530 3 14 81,
05530 3 12 28.
Каланчацька школа естетичного виховання Каланчацької селищної ради
Викладач
(05530)31193
Головний будинок культури Каланчацької селищної Ради Херсонської області  
Керівник народної  циркової студії.
Керівник народного драматичного театру «Тронка»
Керівник танцювального кол-ву.
Телефон.
05530 3 14 81 ,
05530 3 12 28.
Новоронцовский район
 
 
КУ «Нововоронцовський РБК»
Керівник художній
2-10-57
2-11-85
КУ «Нововоронцовський РБК»
Керівник аматорського колективу (народного вокального ансамблю «Джерела»)
2-10-57
2-11-85
КУ «Нововоронцовський РБК»
Керівник любительського об’єднання (народного «Осіннє золото»)
2-10-57
2-11-85
Український сільський клуб-бібліотека
завідувач
2-10-57
КЗ «Нововоронцовська РДМШ»
Викладач теоретичних дисциплін
2-10-57
2-19-46
КЗ «Нововоронцовська РДМШ»
Викладач духових інструментів
2-10-57
2-19-46
КЗ «Нововоронцовська РДМШ»
Викладач бандури
2-10-57
2-19-46
Новотроїцький район
 
 
Новотроїцький районний центр культури та дозвілля
Керівник козачого хору «Слобода»
0976310978
055485-15-54
Горностаївський СБК
Худ.керівник
097 978 77 22 – голова с/р
Зеленівський СБК
Директор
097 219 11 04 – голова с/р
Федорівський СБК
Директор
067 831 66 12 – голова с/р
Скадовський район
 
 
Комунальний заклад «Скадовський районний будинок культури ім. Шевченка»
Керівник вокального колективу
(05537) 5-44-07
Директор Волошин Анатолій Іванович
Комунальний заклад «Скадовський районний будинок культури ім. Шевченка»
Керівник художній
(05537) 5-44-07
Директор Волошин Анатолій Іванович
Комунальний заклад «Скадовський районний будинок культури ім. Шевченка»
Керівник колективу народного танцю
(05537) 5-44-07
Директор Волошин Анатолій Іванович
Комунальний заклад «Скадовський районний будинок культури ім. Шевченка»
Головний режисер
(05537) 5-44-07
Директор Волошин Анатолій Іванович
Благодатненський будинок культури
Режисер - постановник
с.Благодатне
вул.. Перемоги, 1
Благодатненський будинок культури
Керівник танцювальних гуртків
с.Благодатне
вул.. Перемоги, 1
Олешківського району
 
 
 
Центр культури та дозвілля ім..Т.Г.Шевченка
Художній керівник
Режисер народного драматичного колективу
Керівник танцювального колективу
05542-2-23-53
Каховський район
 
 
Любимівський СБК
Директор (призначається на посаду за конкурсом)
(05536) 29-1-40, 29-1-30
М. Нова Каховка
 
 
КЗ «Дитяча музична школа»
Викладач по класу мідних духових та ударних інструментів
Викладач по класу гітари
майстер по налаштуванню та ремонту фортепіано
 
 
Директор школи
Козлова К.А.
(05549) 9 06 23
(095) 748 90 11
Палац культури
Інженер-програміст
Директор Палацу культури
Лазарєв А.В.
(050)173 04 83
КЗ «Дитяча музична школа»
Викладач по класу мідних духових та ударних інструментів
Викладач по класу гітари
Майстер по налаштуванню та ремонту фортепіано
Директор школи
Козлова К.А.
(05549) 9 06 23
(095) 748 90 11
 

 
12.12.16
Переможцем конкурсу, оголошеного 15 листопада 2016 року відповідно до наказу начальника управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (далі – управління) від 15 листопада 2016 року № 219, на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв управління стала Буга Анастасія Сергіївна. 

 

 Листопад 2016 року.
Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв управління культури обласної державної адміністрації (категорія «В»)  

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (м. Херсон, просп. Ушакова, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв обласної управління культури обласної державної адміністрації (категорія «В») на період відсутності державного службовця, за яким відповідно до Закону України «Про державну службу» зберігається посада державної служби.

   Посадові обов’язки:  

Головний спеціаліст у межах наданих чинним законодавством повноважень та відповідно до покладених на нього завдань:
1. забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики в діяльності управління;
2. організує створення умов для розвитку державної мовної політики в області, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; здійснює моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері державної мовної політики;
3. забезпечує підготовку для подання Міністерству культури України пропозицій щодо формування державної політики у сфері культури і мистецтв, зокрема державної мовної політики;
4. бере участь у:
- розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, державних цільових і регіональних програм;
- розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики;
- реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, зокрема державної мовної політики;
- розгляді з метою погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими місцевими органами виконавчої влади;
- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
5. надає організаційно-методичну допомогу і координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, зокрема державної мовної політики незалежно від форми власності;
6. збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, зокрема державної мовної політики;
7. бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також мовної політики;
8. забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів нормативно-правових актів, наказів та рішень;
9. бере участь у розробці нормативно-правових актів та інших документів правового характеру;
10. інформує керівництво управління про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства або таких, що втратили чинність, і готує відповідні подання;
11. здійснює методичне керівництво правовою роботою управління, надає правову допомогу структурним підрозділам, готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових справ;
12. аналізує та узагальнює результати розгляду претензій судових і арбітражних справ;
13. бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;
14. розглядає проекти нормативних актів для погодження з питань, що належать до компетенції управління;
15. бере участь у роботі з укладення господарських договорів;
16. бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
17. у межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповідні рішення;
18. веде довідково-інформаційну роботу з питань нормативно-правових актів, облік чинних нормативно-правових актів;
19. проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві;
20. здійснює контроль за роботою юридичних служб підпорядкованих управлінню підприємств, закладів та установ;
21. організовує облік та зберігання актів законодавства, роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;
22. забезпечує окремий облік запитів на інформацію, розпорядником якої є управління, та контроль за дотриманням строків їх розгляду відповідно до вимог чинного законодавства;
23. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління, ведення системи обліку такої інформації;
24. здійснює прийом, реєстрацію та попередній розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян, які надходять до управління;
25. готує графіки проведення та забезпечує належну організацію особистих (у тому числі виїзних) прийомів громадян керівництвом управління;
26. здійснює перевірку звернень громадян на відповідність їх вимогам статті 5 Закону України «Про звернення громадян», у разі її порушення повертає заявникам звернення без розгляду. Надає консультації та роз’яснення громадянам, які звертаються до управління, щодо порядку розгляду їх питань;
27. здійснює попередній розгляд звернень, готує проекти резолюцій керівника управління, а також розглядає проекти відповідей на звернення та надає їх на підпис керівництву;
28. готує інформаційні довідки, пояснення та інші матеріали стосовно розгляду звернень громадян;
29. систематично вивчає пропозиції, заяви і скарги громадян, виявляє причини, що їх породжують, а також найбільш гострі суспільно значущі проблеми, які вимагають негайного вирішення, та інформує керівництво управління;
30. забезпечує підготовку аналітичних довідок щодо роботи із зверненнями громадян в управлінні для інформування обласної державної адміністрації, оприлюднення у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті управління;
31. координує роботу із надання адміністративних послуг стосовно питань видачі дозвільних документів;
32. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і протидії в управлінні, а саме:
- бере участь у розробці та проведенні заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійсненні контролю за їх проведенням;
- надає іншим структурним підрозділам управління та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб управління та підпорядкованих установ культури, вносить керівникам цих установ пропозиції щодо усунення таких ризиків;
- надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави;
- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами управління інформує в установленому порядку про такі факти керівника управління, а також готує відповідну інформацію для повідомлення правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;
- веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
- взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
- бере участь у розгляді в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних правопорушень;
- готує інформацію для повідомлення у письмовій формі головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації .про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами управління;
33. готує та подає на державну реєстрацію розпорядчі акти управління з основної діяльності, які підлягають такій реєстрації;
34. забезпечує подання щомісячної звітності щодо видання наказів з основної діяльності;
35. здійснює підготовку пропозицій та звітів до обласної програми з ґендерної рівності;
36. готує пропозиції та відповідні матеріали до засідань міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та Громадської гуманітарної ради при обласній державній адміністрації;
37. надає організаційно-методичну допомогу і координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв незалежно від форми власності за визначеним напрямком діяльності, а також структурним підрозділам районних державних адміністрацій відповідно до затвердженого розподілу (Цюрупинської, Іванівської, Бериславської та Великоолександрівської райдержадміністрацій);
38. забезпечує взаємодію та координацію роботи зі структурними підрозділами з питань культури Цюрупинської, Іванівської, Бериславської та Великоолександрівської райдержадміністрацій;
39. здійснює координацію роботи з обласною інспекцією по охороні пам'яток історії та культури;
40. надає консультативну допомогу закладам культури з питань, що належать до компетенції управління.
Головний спеціаліст зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

 

 

 

 

Умови оплати праці: відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році».

 

 

 

 

Строковий трудовий договір.

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності кандидатів.
Освіта – вища за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або молодший бакалавр у галузі знань «Право».
Досвід роботи – не потребує, вільне володіння державною мовою.
Знання законодавства: Конституція України; закони України «Про культуру», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про звернення громадян», Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності Управління; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства культури України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у галузі культури і мистецтв.
Професійні чи технічні знання: порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; порядок підготовки та подання на державну реєстрацію нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладення та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; ділова мова
Знання сучасних інформаційних технологій: основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби (MS Office).
Особистісні якості: відповідальність, системність і самостійність в роботі, вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

 

Документи, що подаються:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за встановленою формою), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

 

 

 

Документи приймаються з дня опублікування оголошення на сайті Нацдержслужби до 1700 29 листопада 2016 року.

 

 

 

 

Конкурс буде проведено 07 грудня 2016 року о 10.00 за адресою м. Херсон, просп. Ушакова 16.

 

 

 

 

Додаткова інформація з питань проведення конкурсу надається головним спеціалістом відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури обласної державної адміністрації за телефоном 0552-49-00-61, e-mail: hr.cult@gmail.com »

 

 

 

 

 

 

Лютий 2016 року.

 

 

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад головного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи, головного спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв.

 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади:
повна вища освіта економічного спрямування (спеціальність «Облік і аудит») за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (на посаду головного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи); повна вища освіта у галузі знань «Культура і мистецтво», «Інформаційні технології» або гуманітарного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста (на посаду головного спеціаліста відділу по роботі із закладами культури і мистецтв); стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років; післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається під час особистого звернення до управління культури облдержадміністрації.

 

 

 

 

Звертатися за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 16. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення (до 15 березня 2016 року). Тел.49-00-61.

 

 

 

 

До заяви про участь у конкурсі додаються документи: заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

 

 

 

 

 

Вересень 2015 р.
Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», з досвідом кадрової роботи в органах державної влади, знанням правил та норм охорони праці, вміння працювати на комп’ютері.
Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах не менше 3 років.
Документи, що подаються: заява про участь у конкурсі, особова картка форми П-2 ДС, декларація про доходи за 2014 рік, копії документів про освіту, копія паспорта громадянина України, дві фотокартки розміром 4 на 6 см.
Довідки за телефоном 22 45 57.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення з 08.00 до 17.00 за адресою: пр.Ушакова,16, м. Херсон.

Квітень 2015 р.

 

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи.

 

 

 

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціальністю інженер-будівельник, знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», правил та норм охорони праці, основних принципів роботи на комп’ютері.

 

 

 

 

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах не менше 2 років.
Документи, що подаються: заява про участь у конкурсі, особова картка форми П-2 ДС, декларація про доходи за 2014 рік, копії документів про освіту, копія паспорта громадянина України, дві фотокартки розміром 4 на 6 см.

 

 

 

 

Довідки за телефоном 49 00 61.

 

 

 

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення з 08.00 до 17.00 за адресою: пр.Ушакова,16 (кадрова служба), м. Херсон.

 

 

 

 

26 травня 2015 р.

 

 

Управління культури Херсонської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу обліку, фінансів, технічного нагляду та кадрової роботи.

 

 

 

 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за економічним напрямком, знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», основи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, основних принципів роботи на комп’ютері.

 

 

 

 

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи в інших сферах не менше 3 років.

 

 

 

 

Документи, що подаються: заява про участь у конкурсі, особова картка форми П-2 ДС, декларація про доходи за 2014 рік, копії документів про освіту, копія паспорта громадянина України, дві фотокартки розміром 4 на 6 см.

 

 

 

 

Довідки за телефоном 49 00 61.

 

 

 

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення з 08.00 до 17.00 за адресою: пр.Ушакова,16 (кадрова служба), м. Херсон.