Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації
Главная страница Обратная связь Карта сайта
затверджено
Наказ управління культури Херсонської обласної
державної адміністрації
16 квітня 2014 року37
 
 
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Херсонській області
 

 

«17» квітня 2014 року за № 22/1473
 
 

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на отримання публічної інформації, розпорядником якої є управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
 
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються управлінням культури Херсонської обласної державної адміністрації за запитами на отримання публічної інформації.
 
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли управління культури Херсонської обласної державної адміністрації є належним розпорядником інформації.
 
3. Документи за запитом на отримання публічної інформації надаються безкоштовно:
особі у разі надання інформації про неї;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
 
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на отримання публічної інформації, розпорядником якої є управлінням культури Херсонської обласної державної адміністрації, затвердженого цим наказом (далі - Розмір відшкодування фактичних витрат).
 
5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відділом фінансів, інформаційно-технічної, організаційної та кадрової роботи управління культури Херсонської обласної державної адміністрації.
 
6. Структурний підрозділ управління культури Херсонської обласної державної адміністрації в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів для підготовки відповіді на запит на отримання публічної інформації обсягом більш як 10 сторінок подає відділу фінансів, інформаційно-технічної, організаційної та кадрової роботи управління культури Херсонської обласної державної адміністрації Заявку на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації, розпорядником якої є управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
 
7. На підставі отриманої Заявки відділ фінансів, інформаційно-технічної, організаційної та кадрової роботи управління культури Херсонської обласної державної адміністрації протягом одного робочого дня виписує рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації, розпорядником якої є  управління культури Херсонської обласної державної адміністрації (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
 
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі у спосіб, зручний для запитувача інформації.
 
9. Запитувані документи надаються запитувачу протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.
 
10. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов`язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.
 
 
Заступник начальника управління
культури Херсонської обласної
державної адміністрації –
начальник відділу по роботі із
закладами культури і мистецтв                                                       І.Р.Мазур

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються
за запитами на отримання публічної інформації,
розпорядником якої є управління культури
Херсонської обласної державної адміністрації
(пункт 6)
 
ЗАЯВКА № ____________
від "___" ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на отримання публічної інформації, розпорядником якої є управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
_______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу управління культури Херсонської обласної державної адміністрації, у якому знаходиться запитувана інформація)
 
Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або громадського об’єднання без статусу юридичної особи
 
Дата реєстрації та номер документа в журналі реєстрації вхідних документів управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
 
Послуга, що надається
Кількість аркушів
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
 
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
 
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
 
 
(За відсутності даних ставиться прочерк)
 
Виконавець:
______________________                               ______________                     ______________
              (посада)                                                                         (підпис)                                   (прізвище, ініціали)
 
Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
 

запитувана інформація:                                  _______________                   _______________  
                                                                                                  (підпис)                                          (прізвище, ініціали)  
 

 


 

Додаток 2
до Порядку відшкодування
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються
за запитами на отримання публічної інформації,
розпорядником якої є управління культури
Херсонської обласної державної адміністрації
(пункт 7)
 
 
Надавач послуг: управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
Реєстраційний рахунок: ______________________________________________
МФО банку: ________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ: _____________________________________________________
Платник: ____________________________________________________________
(прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача –            юридичної особи або громадського об’єднання без статусу юридичної особи)
 
РАХУНОК № ___________
від "___" ____________ 20 __ року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на отримання публічної інформації, розпорядником якої є управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
 
Найменування документа, з якого робиться копія або який друкується
Вартість виготовлення
1 аркуша
(без ПДВ),
грн.
Кількість аркушів,
шт.
Сума
(без ПДВ),
грн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом:
 
 
        
Усього до сплати:
______________________________________________________грн. ______ коп.
                                                    (сума словами)
 
Виконавець:
_____________________________________
(посада)
__________
(підпис)
____________
(прізвище,ініціали)