Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації
Главная страница Обратная связь Карта сайта
 

Обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури

 У 1996 році на базі науково-методичного відділу охорони пам’ятників культури при Херсонському краєзнавчому музеї з метою ефективної охорони історико-культурної спадщини області та забезпечення найбільш повного збереження, організації та координації охоронної і дослідницької роботи пам'яток історії та культури, була створена Херсонська обласна інспекція по охороні пам'яток історії та культури (Розпорядженням голови обласної державної адміністрації №794). Інспекція у своїй діяльності безпосередньо підпорядкована управлінню культури Херсонської обласної державної адміністрації, та на початковому етапі свого існування мала керуватись Законом „Про охорону і використання пам’яток історії та культури” 1977 року, законодавчими, нормативними та інструктивними документами державних органів влади, а також положенням „Про обласну інспекцію по охороні пам'яток історії та культури”. 8 червня 2000 року на зміну закону, прийнятому за радянських часів, увійшов у силу Закон України „Про охорону культурної спадщини”. До складу інспекції входять відділи науково-охоронних робіт пам’яток історії та мистецтва, науково-охоронних робіт пам'яток археології, сектор по контролю за вивезенням культурних цінностей за кордон та відділ по підготовці та виданню тому «Зводу пам’ятників історії та культури України. Херсонська область».

Керуючись Законом України "Про охорону культурної спадщини" та Законом України "Про охорону археологічної спадщини" співробітниками інспекції здійснюється моніторинг та інспекційні обстеження технічного стану пам'яток на території області при виявлені порушень складаються акти технічного стану та приписи, які направляються балансоутримувачам даних пам'яток та органам місцевого самоврядування для усунення порушень. Надається методична допомога районним відділам культури у сфері охорони культурної спадщини. Провадиться науково-пошукову робота по виявленню та взяттю на попередній облік нових пам'яток з подальшим занесенням до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Співробітники інспекції активну участь у роботі рятувальних археологічних експедицій, що проходять на території області, зокрема, на пам’ятці археології національного значення «Червономаяцький ґрунтовий могильник» у с. Червоний Маяк Бериславського району; та на пам’ятці археології «Білозерське античне поселення» с. Дніпровське Білозерського району. Також обласна інспекція активно співпрацює з пошуковими організаціями що діють на території області.

Станом на 2013 рік на державному обліку перебуває 5749 об'єктів з них; 2259 пам’яток історії (з них 3 національного значення) та 72 пам'яток монументального мистецтва (з них 3 національного значення). Це пам’ятки періоду освоєння території Херсонщини, пам’ятники та поховання видатних діячів історії та культури, велика група пам’яток Великої вітчизняної війни. Пам'ятки археології яких на території області налічується 3418 (з них 29 національного значення), переважають кургани їх на території області більше 3 тис. Також біля двох десятків пам’яток, переважно пізньоскіфські городища та античні поселення, а також окремі стоянки періоду давнього кам’яного віку та поселення доби бронзи. Вони складають, у прямому та переносному сенсі, золотий фонд історико-культурної спадщини Херсонщини.

 

Херсонская гимназия №20

В период реформирования современной системы образования, вопрос регионального развития приобретает особую актуальность. У истоков развития системы образования в учебных заведениях на юге Украины стояла ! Херсонская губернская мужская гимназия-первое среднее учебное заведение региона.
Сам термин «гимназия», характер и тип этого учебного заведения- прямое наследие античного школьного образования, которое ставило за цель раскрыть духовные способности учеников и создать основы для получения высшего образования либо дальнейшего выбора специальности.
Образовательная реформа 60-х годов XIX века в Российской империи способствовала развитию среднего образования. С того времени и фактически до 1917 года гимназия оставалась главным учебным заведением в России и на украинских землях, которое обеспечивало право поступления в университет.
В начале ХІХ века было открыто восемь первых гимназий на Украине: в Харькове, Чернигове, Полтаве, Новгород-Северском, Катеринославе и Херсоне. В 1806 году в Херсоне было основано духовное училище-первое учебное заведение в городе. В 1807 году открылось военное училище для солдатских детей. В 1813 году было основано уездное начальное училище-первое государственное учебное заведение в городе, позже реорганизованное в городское пятиклассное училище. В 1814 году местным строительным комитетом было начато строительство здания для гимназии.
Открытие I-й Херсонской губернской мужской гимназии произошло 12 марта 1815 года, оно было приурочено к 14-летнему юбилею царствования Александра I и прошло в торжественной обстановке. Сначала было проведено водоосвящение нового помещения гимназии, которое находилось на улице Богородской- современная улица Суворова №9, а потом устроен праздничный бал. В 1818 году гимназия переехала в дом генерал-майора Лобри на улице Потемкинско1-современная улица К.Маркса №20. А чрез 4 года она вернулась на Богородскую в уже отремонтированное здание. 23 сентября 1863 года произошло освящение нового здания гимназии, в котором она находится до сих пор. Возведение здания стоило больше 136 тысяч 900 рублей. Для сравнения 1 кг. мяса в то время стоил 25 коп., а двухэтажный дом 1500 рублей.
Учится в гимназии могли только дети из зажиточных слоем населения: горожан, офицеров, дворян, купцов, чиновников. В год открытия гимназия насчитывала 16 учеников, с 1816 по 1833 их количество составило 30 человек. Когда в 1835 году с разрешения Министерства образования гимназия была превращена из четырехклассной в семилетнею , количество учеников возросло до 156 лиц, а преподавателей- до 15 человек.
Гимназисты носили форму, которая состояла из ремня, ботинок, штанов, гимнастерки, мундира, шапки или фуражки, на которых было написано ІХМГ (первая Херсонская мужская гимназия). Если ученики не придерживались формы, то они могли быть исключены из учебного заведения.
Среди учебных предметов на первом месте для учеников стоял Закон Божий. Преподавали русскую словесность- язык, арифметику, общую и русскую историю, каллиграфию-чистописание, географию, немецкий и французский языки, черчение, рисование, музыку. Последние из предметов считались необязательными. Когда в 1863 году гимназия получила статус классической к учебным предметам добавились латынь и древнегреческий языки. Занятия начинались в 9 часов утра, а в 11.30 заканчивались первые два урока, после чего у гимназистов был перерыв- получасовой отдых, и снова с 12.00 до 14.30 проходили еще 2 рока. Продолжительность каждого урока составляла 1 час 15 минут. Успехи учеников на протяжении года проверялись экзаменами, а им кто их удачно сдавал вручали «Похвальные грамоты» и подарки, как правило книги.
Средства на содержание гимназии выделись крайне редко, и всего 8 тысяч 200 рублей в год, дополнительное финансирование она получала от повышение платы за обучение та содержание в пансионе, найма зала для проведения балов дворянского собрания, кроме этого гимназию поддерживали попечители, которые ежегодно жертвовали на ее улучшение от 60 до 100 рублей каждый. И несмотря на тяжелое состояние во второй половине ХІХ века I-я мужская гимназия стала одним из передовых учебных заведений в Российской империи, а этот период характеризуется в «Исторической записке про Херсонскую гимназию» следующим образом: на собраниях обговаривали «разные вопросы, представленные жизнью гимназистов; были постановления, что выходили из ряду обычных, например: решение Совета переводить отличных учеников без экзаменов, бесплатно преподавать в женской гимназии, ясли она откроется в Херсоне…».
60-70-е годы XIX века характеризуются революционным подъемом в России. Про этот период в мемуарах Е.В.Тарле писал:»…освободительная волна хлынувшая в Россию, захлестнула все молодые и свежее на всем протяжении нашей Родины. Жажда «нового», недовольство существующим захватывали не только воспитанников высших учебных заведений, но и учеников старших классов нашей гимназии». А Соломон Чудновсикй вспоминал:» В Херсонский гимназии, в которой я учился в 70-х годах, учащиеся группировались в кружки самообразования для чтения журнальных статей и брошюр. Большую поддержку мы находили со стороны двух наших преподавателей, словесности Горяева и истории Пильщикова, память о которых многие годы свято чтим».
Конец ХІХ- начало ХХ веков характерезуется новым наростанием революции. Руководство школы делает все возможное, что бы не допустить проникновения революционных идей, но молодежь гимназии трудно было защитить от того нового, чистого, свежего, что появилось в стране.
В это время количество учеников достигло 256 лиц из 12 тисяч детей школьного возратса в Херсонской губернии. Херсоская гимназия считалась высококвалифицированым учебным заведением с высококвалифицированым педагогическим составом, но перио гражданской войны, всеобщей смуты и полного розпада отразились на учебном заведении, по этому в 1919 году гимназия была закрыта. Только по окончанию гражданской войны и установление советской власти на базе бывшей гимназии была открыта школа водников, позднее фабрчно-заводскую школу «42, которая со временем стала первой средней в городе Херсон. Под номером 14 имени 15-й стрелковой Краснознаменной дивизии, она просуществовала до начала Великой отечественной войны. В марте 1944 рода, после освобождения Херсона школа поучила номер 20, а в 1991 году-вернула статус гимназии. С 1996 года гимназия стала многопрофильной, и насчитывает на сегодня математический, филологический и химико-биологический профили.
Изучение ыстории развития образования на конкретном примере дает возможность подробно представить и проанализировать образовательный процес на Юге Украины периода XIX-XX веков и его влияние на формирование общества тог времени. Так как следует заметить, что среди выпускников Херсонской гимназии, а за всю историю заведения их было больше 11 тысяч есть много всемирно известных личностей.
Среди них выпускник 1868 года Соломон Чудновский-участник народнического движения, этнограф, автор ряда произведений по истории общественного развития и Мартин лАнганс-один из героев партии «Народная воля», который принимал участие в цареубийстве и был осужден к пожизненному заключению в Петропавловкой крепости.
В 1879 году со стен гимназии вышел Владимир Хавкин-известный микробиолог и бактериолог, благодаря которому мир избавился от чумы и холеры, потому, что именно этот ученый изобрел вакцину против этим болезней и тем самым спас миллионы человеческих жизней. Он долгое время работал в Индии государственным бактериологом индийского правительства, широко использовал свою вакцину во время эпидемии холеры, со временем противочумная лаборатория стала Бактериологическим институтом им. Хавкина.
В девяностых годах XIX века в гимназии учился Евгений Тарле-академик, профессор Московского университета и Института международных отношений, трижды лауреат Государственной премии, почетный доктор Парижского,Норежского, Пражского университетов, член Норвежской академии наук. Е.Тарле справедливо считается одним из основоположников российской исторической науки, чьи научный интересы было сосредоточены на изучении истории стран западной Европы. Одна из ярчайших работ исследователя, которая вызывает восхищение среди многих поколений-монография «Наполеон».
1901 год. Порог гимназии преступил Борис Сергеев, позднее-Борис Лавренев, чье имя она носит с 1959 года, известный писатель-драматург , военный корреспондент времен Второй мировой войны. Самое известное его произвдение это повесть «Сорок первый» про ужасные события гражданской войны, по мотивам которой позже был снят фильм.
В 1912 году с золотой медалью окончил гимназию Сергей Бонди известный пушкинист, ученый, который разгадал «Зашифрованую» 10 главу «Евгения Онегина». Экстерном в 1914 году сдала экзамены известная разведчица Мария Фортус.
Таких имен много-врачи, учителя, ученые, настоящих мастеров своего дела, чья жизнь связанна со славным учебным заведением-гимназией №20, чьими именами названо улицы нашего горда и память о которых всегда бедет жить в наших сердцах.
Херсонская гимназия №20 за 200 лет своего существования прошла длинный путь изменений и преобразований, была и остается одним из лучший учебных заведений на Юге Украины, чему подтверждением есть большое количество талантливой молодежи, которая выходит из ее стен.


Виктория Панкратова