Управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації
Главная страница Обратная связь Карта сайта

Додаток 1
до Порядку складання та подання
запитів на отримання публічної інформації,
розпорядником якої є управління культури
Херсонської обласної державної адміністрації
(пункт 6 розділу ІІ)
 
Форма
подання запиту на отримання публічної інформації
 
(для фізичних осіб)
 
Розпорядник інформації                       Управління культури Херсонської
                                                                 обласної державної адміністрації
                                                                 проспект Ушакова, 16, м. Херсон, 73000
                                                                             
Запитувач    __________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)                                                 
                         ___________________________________________________________________
                                                                       (поштова адреса)
                        ____________________________________________________________________
                                                               (адреса електронної пошти)
                         ____________________________________________________________________
                                                              (контактний номер телефону)
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
Прошу відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________________________________________________________________
                   (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 
Відповідь на запит прошу надати у встановлений законом строк (заповнюється одна із строк)
на поштову адресу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
____________________________________________________________________
факсом (номер)_____________________________________________________________
електронною поштою (e-mail)____________________________________________
усно (номер телефону)____________________________________________________________
 
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
 
«______»________________20___року                                                    ___________________
                                                                                                                                 (підпис)
 

Додаток 2
до Порядку складання та подання
запитів на отримання публічної інформації,
розпорядником якої є управління культури
Херсонської обласної державної адміністрації
(пункт 6 розділу ІІ)
 
Форма
подання запиту на отримання публічної інформації
 
(для юридичних осіб)
 
Розпорядник інформації                       Управління культури Херсонської
                                                                 обласної державної адміністрації
                                                                 проспект Ушакова, 16, м. Херсон, 73000
                                                                             
Запитувач ___________________________________________________________
      (найменування юридичної особи, громадського об’єднання без статусу юридичної особи)
                         ___________________________________________________________________
                             (індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
                        ____________________________________________________________________
                                                                    (адреса електронної пошти)
                         ____________________________________________________________________
                                                                   (контактний номер телефону)
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
Прошу відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________________________________________________________________
                  (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 
Відповідь на запит прошу надати у встановлений законом строк (заповнюється одна із строк)
на адресу місця розташування (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)_________________________________________________________________
телефаксом (номер)_____________________________________________________________
електронною поштою (e-mail)____________________________________________
усно (номер телефону)____________________________________________________________
 
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
 
«______»_______________20___року          ___________                ______________________
                                                                                     (підпис)                      (прізвище, ім’я, по-батькові)